Βook of Αbstracts of the 13th Conference

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το book of abstract του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το Book of Abstract περιλεμβάνει τις εξαιρετικές εργασίες του προπερσινού φοιτητικού συνεδρίου Read More