Σήμερα, 08 Φεβρουαρίου 2022 , γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου.

Η ανθρώπινη ικανότητα και ανάγκη για επικοινωνία είναι έμφυτη. Η ραγδαία ανάπτυξη της τηλεπικοινωνίας και της τεχνολογίας έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να αλληλεπιδρά με τους άλλους μέσω του διαδικτύου. Έτσι μια από τις βασικότερες ανάγκες  του ανθρώπου καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τη χρήση του διαδικτύου.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μικρών και μεγάλων. Συχνά, ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση με ολόκληρη την κοινωνία και οι επιδράσεις της χρήσης του γίνονται αισθητές σε όλους τους τομείς, (εκπαίδευση πολιτική, επιχειρήσεις) και σε όλες τις σχέσεις του ανθρώπου (οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές). Το διαδίκτυο επηρεάζει τον τρόπο που δουλεύουμε, μαθαίνουμε, πολιτικοποιούμαστε – κοινωνικοποιούμαστε,  αλλά και διασκεδάζουμε. Σκεφτείτε μόνο πως τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε κάποιον άλλο ή να ανοίξουμε ένα βιβλίο για να μάθουμε κάτι, αρκεί να το αναζητήσουμε στο Internet!

Παρόλο που μας προσφέρει αφθονία πληροφοριών, γκρεμίζει τα γεωγραφικά σύνορα της γνώσης αλλά και του κόσμου, βοηθάει στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, στην ενημέρωση και την πολιτική, κρύβει και πολλούς κινδύνους. Πρώτα από όλα, η υπερβολική χρήση του διαδικτύου αποτελεί ένα σχετικά νέο είδος εξάρτησης και για αυτό το λόγο επιβάλλεται να οριοθετείται η χρήση του , ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να ακολουθούμε βασικούς κανόνες για την ασφαλή πλοήγηση.

Για τη βελτιστοποίηση, λοιπόν, της αξιοποίησης των ωφελειών του διαδικτύου είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τους τρόπους με τους οποίους θα προστατευτούμε από τους κινδύνους. Στόχος πάντα είναι η ενημέρωση και η γνώση και όχι η απόρριψη των νέων τεχνολογιών και της προόδου. Αρχικά χρειάζεται να θωρακίζουμε τα συστήματά μας και να ενημερωνόμαστε κατάλληλα για τους κινδύνους και τις παγίδες, ανεξαρτήτως ηλικίας και συχνότητας χρήσης. Είναι βασικό να εγκαταστήσουμε ένα λογισμικό antivirus και προστασία firewall και να τα διατηρούμε ενημερωμένα. Ταυτόχρονα, πρέπει να αποφεύγουμε τη χρήση αμφιλεγόμενων εφαρμογών, να χρησιμοποιούμε μόνο αυθεντικό λογισμικό και μην κατεβάζουμε τίποτα από άγνωστες πηγές. Για να διασφαλίσουμε τα προσωπικά μας αρχεία είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης, να μη μοιραζόμαστε προσωπικά μας στοιχεία με αγνώστους και να μην ανοίγουμε email που προέρχονται από άγνωστο αποστολέα. Τέλος, για να πλοηγούμαστε με ασφάλεια φροντίζουμε να έχουμε την τελευταία έκδοση browser και να προσέχουμε ακόμα περισσότερο όταν συνδεόμαστε σε δημόσια Wi-Fi hotspots όπου οι πληροφορίες συχνά μπορούν εύκολα να υποκλαπούν.

Η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι μέρος της ζωής μας όμως είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε το είδος των πληροφοριών που αναρτούμε γιατί από τη στιγμή που αυτές κοινοποιούνται είναι διαθέσιμες σε ένα ευρύ κοινό που συχνά δεν μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι το ψηφιακό μας αποτύπωμα είναι ένα μοναδικό αρχείο δεδομένων το οποίο περιέχει μέσα του όλες τις ψηφιακές μας δραστηριότητες, όπως ενέργειες, επικοινωνίες και συναλλαγές, και μπορεί να παραμείνει για πάντα στο διαδίκτυο, στους υπολογιστές, στις κινητές συσκευές ή σε άλλα μέσα.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *