Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το book of abstract
του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Το Book of Abstract περιλεμβάνει τις εξαιρετικές εργασίες του προπερσινού
φοιτητικού συνεδρίου του τμήματος διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας.

 

 

Screenshot_1