Ευ επιχειρείν και Αειφορία στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον

Παρόλο που η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε κρίση υπάρχουν επιχειρήσεις που καταφέρνουν να διατηρήσουν τη θέση στον κλάδο τους επάξια και να αναπτυχθούν. Παράλληλα υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν στραφεί στην «πράσινη» ανάπτυξη προκειμένου να βρουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στόχος του 10ου ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Ευεπιχειρείν και αειφορία στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον», είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών. Η ανταλλαγή απόψεων και οι συζητήσεις θα είναι το επίκεντρο αυτού του συνεδρίου.