Παρακάτω , μπορείτε να δείτε όλα τα papers από το 14ο φοιτητικό συνέδριο :

 1. Επιχειρηματικό Σχέδιο: Δημιουργία Κονικλοτροφικής Μονάδας και Εμπορία Καινοτόμων Κρεατοσκευασμάτων Και Αλλαντικών Κουνελιού.
 2. Συνδεδεμένα – Αυτοοδηγούμενα Οχήματα: η Πρόκληση του Μέλλοντος για τις Οδικές Μεταφορές.
 3. Εφαρμογή του ΙΒΜ Watson για τη δημιουργία προφίλ φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
 5. Μεθοδολογίες ευσταθούς βελτιστοποίησης επενδυτικών χαρτοφυλακίων: Μια υπολογιστική συγκριτική ανάλυση.
 6. Η Τεχνολογία Near Field Communications (NFC).
 7. Sentiment Classification for Product Reviews using Ensemble Models.
 8. Εφαρμογές Πολυπρακτορικών Συστημάτων σε αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες.
 9. Information System Canvas: Developing a consultancy tool to model Information System’s Value .
 10. Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στις Επιχειρήσεις και το Εκπαιδευτικό Κοινωνικό Δίκτυο Edmodo στη διδακτική πράξη .
 11. Μηχανική Μάθηση και Μεγάλα Δεδομένα στον Επιχειρηματικό Αθλητισμό: Η περίπτωση της Αγγλικής Premier League.
 12. Η σχέση μεταξύ προϊοντικής διαφοροποίησης και μεθόδου διεθνοποίησης: Ο κρίσιμος ρόλος της διεθνούς εμπειρίας .
 13. Υλοποίηση του αλγορίθμου DBSCAN και η εφαρμογή του σε δεδομένα της αγοράς.
 14. Χρήση τεχνικών Gamification, σε συνδυασμό με γεωχωρικές πληροφορίες και δεδομένα από αισθητήρες, με στόχο την αύξηση της Παρακίνησης Εργαζομένων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Χώρους Εργασίας.
 15. Gamification: Σχεδιάζοντας με στόχο την αλληλεπίδραση στο πλαίσιο συνεργατικής παραγωγής παιδικών ηλεκτρονικών βιβλίων και εφαρμογών.
 16. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
 17. Σερφάροντας στο υσικό Κατάστημα Αξιοποιώντας το hysical eb: Μια Αρχική Διερευνητική Μελέτη.
 18. Βέλτιστες Πρακτικές για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου.
 19. Περίληψη Εργασίας για το 14ο Φοιτητικό συνέδριο του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας .
 20. Προσδιορισμός Βέλτιστων Διαδρομών Μεταξύ Διαδοχικών Πελατών  σε «Πράσινα» Χρονο-Εξαρτώμενα Προβλήματα Δρομολόγησης Οχημάτων.
 21. Εφαρμογές Επιχειρηματικής Αναλυτικής στην Αλυσίδα Εφοδιασμού και ζήτησης.
 22. Άξονες ποιότητας στο ηλεκτρονικό εμπόριο για B2C ελληνικές επιχειρήσεις.
 23. Internet of things: Disrupting The Technology That Disrupted The World.
 24. The Flexible Job-Shop Scheduling Problem with Resource Constraints.
 25. Assessing Entrepreneurship Education in Greece: An Integrated Model Approach.
 26. Enhance shopping experience and support decision making leveraging BLE beacons in a grocery retail store.
 27. Η Επίδραση του Τομέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Μετάβαση των Ελληνικών Πόλεων σε «Ευφυείς Πόλεις» .
 28. An empirical analysis of vulnerabilities in virtualization technologies.
 29. Placing Branded Rewards on the Map: Results of a Qualitative Study on Mobile Loyalty and Proximity Marketing .