Βιογραφικό Σημείωμα

Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την περίοδο 2007-2011, διετέλεσε Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης, Ιδρυτικός Διευθυντής του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (MBAInternational), Ιδρυτικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου, και Ιδρυτικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Κομφούκιος.

Λίγα λόγια του κ. Πραστάκου για το ΦΣΔΕΤ

Τί είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός? Τί σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής? Τί γνώσεις και ικανότητες απαιτούνται για να παραμένουμε ανταγωνιστικοί? Το 18ο ΦΣΔΕΤ θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν τον ιδιαίτερα καυτό χώρο. Οργανώνεται από τους λαμπρούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΔΕΤ/ΟΠΑ και είμαι σίγουρος ότι όπως τα προηγούμενα ΦΣΔΕΤ θα έχει απόλυτη επιτυχία.