Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γιώργος Ιωάννου είναι Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Επιχειρησιακών Διαδικασιών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών MBA International και Επικεφαλής του Κέντρου Επιχ. Διαδικασιών και Συστημάτων ERP στο Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Συστημάτων του Virginia Tech, όπου διεύθυνε το Manufacturing Systems Integration Laboratory. Έχει λάβει Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και M.Sc./DIC σε Βιομηχανική Ρομποτική/Αυτοματισμούς Παραγωγής από το Imperial College, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Institute for Systems Research του Πανεπιστημίου του Maryland στο College Park, ΗΠΑ, από όπου και έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι επιστημονικές του αναζητήσεις επικεντρώνονται στην ανάλυση, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακών διαδικασιών και εφοδιαστικών αλυσίδων, συνδυάζοντας προηγμένες διαδικτυακές-υπολογιστικές τεχνολογίες με μοντέλα και μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από πολλαπλούς οργανισμούς και εταιρίες, από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες (Toshiba, Motorola, Siemens, Cyclon, Avin, SAS Institute, NSF, European Commission, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργεία Ανάπτυξης, Μεταφορών, Παιδείας, Εργασίας, κ.λπ.), ενώ οι δημοσιεύσεις του έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα που εκτείνονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό εργοστασίων μέχρι τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Έχει αναλάβει συμβουλευτική δράση για πολλές ιδιωτικές εταιρίες και δημόσιους φορείς, και ήταν υπεύθυνος executive εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους χώρους που πραγματεύεται επιστημονικά. Έχει τιμηθεί με πολλαπλά βραβεία υψηλής διδακτικής επίδοσης / αριστεία διδασκαλίας για τα μαθήματα που διδάσκει σε MBA προγράμματα, και από την Microsoft (Excellence in Education Award). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE), όπου έχει ηγηθεί και της Επιτροπής Έρευνας και Ανάπτυξης, και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Production Planning & Control. Τέλος, έχει υπηρετήσει ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και μέλος του Microsoft Educational Advisory Board.

Το φετινό 18ο ΦΣΔΕΤ ας αποτελέσει μια ευκαιρία ανάδειξης της καινοτομίας, των νέων και «έξυπνων» ιδεών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως «θεμέλιος λίθος» για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές που λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό να απολαύσουν τη χαρά τη συμμετοχής, της έρευνας και της ομαδικότητας, καθώς είτε το έργο τους αποσπάσει βραβείο είτε όχι, θα έχει σίγουρα κερδίσει η εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο & κατ’ επέκταση η κοινωνία συνολικά. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τoυς συμμετέχοντες.