Βιογραφικό Σημείωμα

Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Λίγα λόγια του κ. Ειρηνάκη για το ΦΣΔΕΤ

Εύχομαι το ΦΣΔΕΤ του 2022 να συνεχίσει την ίδια πορεία συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης που ακολουθεί από τα πρώτα του κιόλας βήματα.