Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι Καθηγητής Διοίκησης και Διαχείρησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και Διευθυντής του Executive MBA και του MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Ελλάδα έχει δημοσιεύσει πολλά εγχειρίδια, ενώ οι ακαδημαϊκές του ερευνητικές εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, όπως Organization Science, Organization Studies, European Management Journal, Scandinavian Management Journal, Long Range Planning, Journal of Applied Business Research, Journal of Managerial Psychology, Journal of Global Marketing, Revue Francaise de Gestion, International Studies of Management and Organization, Technology Analysis and Strategic Management, International Journal of Human Resources Management, Leadership Quarterly, Employees Relations Έχει διατελέσει εκπαιδευτής και σύμβουλος σε πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, όπως Titan, Nestle, Coca-Cola, Diageo, Citibank, Pepsico, Vodafone, Unilever, L’ Oreal, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Carrefour, Schneider, Boehringer, SAP, Xerox, Barclays Bank, British American Tobacco, Oracle, Akzo Nobel, Bosch, Bayer, Marks & Spencer. Οι κύριες ερευνητικές, διδακτικές και συμβουλευτικές δραστηριότητές του είναι στους τομείς της Ηγεσίας, της Οργανωτικής Αλλαγής, των Εκτελεστικών Ομάδων, της Στρατηγικής Ευθυγράμμισης, της Ανάπτυξης του Κλίματος και του Πολιτισμού και της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Λίγα λόγια του κ. Μπουραντά για το ΦΣΔΕΤ

Το Φοιτητικό συνέδριο του Τμήματος ΔΕΤ αποτελεί πλέον ένα επιτυχημένοθεσμό. Ο στόχος του να εμπλουτίζει τους φοιτητές με state of the art, γνώσεις, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη τους. Ταυτόχρονα η συμμετοχή των φοιτητών με εργασίες αποτελεί κίνητρο για μάθηση και σημαντική εμπειρία.