Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ηρακλής Μπουραντάς είναι COO & Co-founder της Novoville. Σπόυδασε Διεθνέις Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ψηφικά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και Διαχείριση κρίσεων στο Harvard. έχει εργαστεί στο υπουργείο εξωτερικών, στο ίδρυμα Κόκκαλη, στο Τεχνολογικό ινστιτούτο ΑΙΤ και σε πολλές άλλες τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις. Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείεται και σε start-ups επιχειρήσεις.

Λίγα λόγια του κ. Μπουραντά για το ΦΣΔΕΤ

Οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στις μέρες μας έχουν φέρει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στο επίκεντρο, όσο ποτέ άλλοτε. Το ΦΣΔΕΤ αποτελεί έτσι μια εξαιρετική ευκαιρία διαλόγου ανάμεσα σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Παράλληλα, θα αποτελέσει και πηγή άντλησης φρέσκων, καινοτόμων ιδεών για το πώς η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν στην κοινωνία, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις, ώστε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον.