Περιγραφή

  • Τι συμβαίνει τελικά κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και πότε μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος;
  • Ποιες είναι οι εσωτερικές ικανότητες που πρέπει να αποκτούν οι επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται;
  • Η σημασία του να έχουμε στο επίκεντρο τον πελάτη και να ακολουθούμε έναν πελατοκεντρικό μετασχηματισμό, τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για τα αποτελέσματα
  • Συζήτηση για την εφαρμογή του μοντέλου σε διαφορετικούς κλάδους επιχειρήσεων

Workshop Instructor: Λεωνίδας Σταυρόπουλος – Senior Manager, Digital Acceleration & Innovation