Τα Workshops του 18ου ΦΣΔΕΤ:

Ξεκινώντας τον Μετασχηματισμό

Ιωάννης Παπίδης - Chief Technology & Business Change Officer, Κωτσόβολος

Read More

Προετοιμασία για Συνέντευξη σε Τεχνολογική Θέση

Βάσια Ψαλλίδα - Recruitment Solutions Specialist, Χριστίνα Τζανή - Recruitment Solutions Manager, CollegeLink

Read More

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Πελατοκεντρικότητα

Λεωνίδας Σταυρόπουλος - Senior Manager, Digital Acceleration & Innovation, KPMG

Read More

Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και της Εργασιακής Εκμετάλλευσης μέσα από την Ψηφιοποίηση της Μόδας: Πρακτικές Επιχειρήσεων από το Διεθνές Οικοσύστημα

Read More