Το Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο του τμήματός μας αποτελεί μία πανελλήνια συνάντηση ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών όλων των βαθμίδων. Στόχος μας είναι η ανάδειξη την έρευνας στους χώρους της Διοίκησης και Τεχνολογίας και η υποστήριξη των νέων Ελλήνων ερευνητών και φοιτητών. Μέσω του συνεδρίου δίνεται σε φοιτητές (από προπτυχιακούς έως διδακτορικούς) η ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες και το ερευνητικό τους έργο και να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό ερευνητικό χώρο.

Ο θεσμός του ΦΣΔΕΤ ξεκίνησε το 2004 με όραμα την ενημέρωση των προπτυχιακών κυρίως φοιτητών σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της οικονομίας καθώς και την κατανόηση του τρόπου που συνδέονται οι δύο αυτοί επιστημονικοί χώροι για την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε χρόνο έκτοτε, οργανωμένο από φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.