Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 15ο Φοιτητικό Συνέδριο του ΔΕΤ:

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης:

-E-mail :  fsdet@dmst.aueb.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: https://www.aueb.gr/

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας: https://www.dept.aueb.gr/dmst