Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 14ο Φοιτητικό Συνέδριο του ΔΕΤ:

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης:

-E-mail :  fsdet@dmst.aueb.gr