Νέες Τάσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Προοπτικές Επιχειρηματικότητας

ΘΕΜΑ & ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση των σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργούν την ανάγκη για νέες πρακτικές διαχείρισης και των προτύπων της τεχνολογίας, που συμμορφώνονται με το σύγχρονο θεσμικό, πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Το Φοιτητικό Συνέδριο για Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στοχεύει σε μια εθνική επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές και προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο την παρουσίαση πρόσφατων τάσεων στην Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και να διερευνήσουν το ρόλο τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων . Φοιτητές από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια, καθηγητές, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων είναι παρόντες στο συνέδριο. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικές συνεδρίες που διεξάγονται και των οποίων ο κύριος στόχος είναι να παρουσιάσει το έργο της σε νέους ερευνητές που προέρχονται από πολλά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Την ίδια στιγμή, οι ομιλίες από στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που παρουσιάζουν τις καλύτερες πρακτικές στην Επιχείρησης και Καινοτομίας. Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από τους φοιτητές του τμήματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ν Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
 • Τεχνολογία Λογισμικού και Cloud Computing
 • Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
 • Διαχείριση Γνώσης
 • Business Analytics
 • E-Business
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική

Κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ευπρόσδεκτη. Επιλεγμένες εργασίες του συνεδρίου θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Αστρολάβος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 12η φορά, από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση και επιστημονική επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.