Οδηγίες

Συνδεθείτε στο EasyChair για να υποβάλλετε το paper/abstract: www.easychair.org

Καλό θα ήταν οι εργασίες που υποβάλλονται να είναι συνταγμένες ΚΑΙ στα Αγγλικά καθώς πλέον εργασίες του συνεδρίου εμφανίζονται στο Google Scholar.

Οδηγίες για την υποβολή paper/abstract μέσωEasyChair

Template για Papers

Για τη διευκόλυνσή σας
κατεβάστε (και χρησιμοποιείστε) το αντίστοιχο Template.
Μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω

Template για Papers.
Template για Abstracts.