Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το «Call for Papers» σε pdf μορφή.

Business Intelligence Artificial Intelligence & Data Analysis: Ευκαιρίες και Προκλήσεις

Στόχος

Με θέμα Business Intelligence Artificial  Intelligence & Data Analysis: Ευκαιρίες  και Προκλήσεις, το συνέδριο μας αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψηφίων διδακτόρων ,νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση  και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες  τάσεις στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Θέματα

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου:

 • Predictive Analytics
 • Data Science
 • Deep Learning
 • Artificial Neural Networks
 • Business Intelligence & Analytics
 • Data Mining
 • Big Data & Social Media
 • Automation
 • Cognitive Computing
 • Robotics, IOT & Industry 4.0
 • Artificial Intelligence & Industry 5.0
 • Machine Learning & Big Data
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Artificial Intelligence & Direct Marketing
 • Data Quality Management
 • Data Governance
 • The Multi-Cloud Strategy
 • Data Privacy and Security
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Ψηφιακή Καινοτομία
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Επιχειρηματικότητα

Οργανωτική Επιτροπή

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 15η φορά, από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Eπιστημονική Επιτροπή

 • Πουλυμενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Information Technology, E-learning, E-government
 • Χατζηαντωνίου Δαμιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Βάσεις Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Βουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα
 • Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία
 • Λεκάκος Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πραματάρη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Βρεχόπουλος Αδάμ, Αναπλ. Καθηγητής, Ψηφιακά Μέσα, Υπηρεσίες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Κρητικός Μανώλης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μούρτος Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Λέκτορας,, Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και ΜεταφορώνΠρόεδρος Συνεδρίου
 • Λουρίδας Πάνος, Αναπλ. Καθηγητής,Αλγόριθμοι και Λογισμικό

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

17/04/2018 | Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων)
20/04/2018 | Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίων
03/05/2018 | Διεξαγωγή του συνεδρίου και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (best paper award)

*Η συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Best Paper Award προϋποθέτει την υποβολή εργασίας(όχι περίληψης) από τους υποψήφιους συμμετέχοντες.

Τόπος Διεξαγωγής

Το 15ο Φοιτητικό Συνέδριο του ΔΕΤ θα φιλοξενηθεί στο χώρο της ΕΕΔΕ.
Οι εγκαταστάσεις της ΕEΔΕ βρίσκονται στη Διεύθυνση:

Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60
Τ.Κ. 111 44, Αθήνα
Τηλ.: 210-2112000

Επισκεφτείτε το σχετικό google map.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΔΕ επιστεφτείτε την ιστοσελίδα της www.eede.gr

fsdmst on Facebook

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και θα διερευνηθεί ο ρόλος της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.