Αναλυτικές οδηγίες για τις φετινές παρουσιάσεις.

Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για τις φετινές παρουσιάσεις , βήμα προς βήμα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 17-04-2018

*Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να σταλούν στο fsdet@dmst.aueb.gr με θέμα τον τίτλο της εργασίας έως και: 17-04-2018

* Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF και, αν θέλετε, σε μορφή PowerPoint, Impress, Keynote, ή όποιο άλλο εργαλείο χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία τους. Επειδή όμως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε εργαλείο θα υποστηρίζεται από τον υπολογιστή που θα υπάρχει στην αίθουσα που θα γίνει η παρουσίαση, η μορφή PDF είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της συνεδρίας.

* Στο e-mail θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του παρουσιαστή.

* Η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15’.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται εγγραφή στο συνέδριο.