ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Πουλυμενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Information Technology, E-learning, E-government
 • Χατζηαντωνίου Δαμιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Βάσεις Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Βουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα
 • Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά /Ψυχολογία
 • Λεκάκος Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πραματάρη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Βρεχόπουλος Αδάμ, Αναπλ. Καθηγητής, Ψηφιακά Μέσα, Υπηρεσίες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Κρητικός Μανώλης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μούρτος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών
 • Λουρίδας Πάνος, Αναπλ. Καθηγητής Αλγόριθμοι και Λογισμικό
 • Ζαχαριάδης Εμμανουήλ, Επίκ. Καθηγητής, Διοικητικής επιστήμης – Ποσοτικές Μέθοδοι

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 16η φορά, από τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση και επιστημονική επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.