Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας που συνέβαλαν ώστε να διεξαχθεί το 14ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ.