Με θέμα Management AI: Deep learning in reinventing business process optimization το συνέδριό μας αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών. Στόχος μας είναι η παρουσίαση εργασιών και η προώθηση συζήτησης σχετικά με την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και του ευρύτερου ερευνητικού χώρου του AI, της βαθιάς μάθησης και της εφαρμογής τους στον τομέα της διοίκησης.

 

Ενδεικτικά Θέματα

Predictive Analytics
Data Science
Deep Learning
Artificial Neural Networks
Business Intelligence & Analytics
Data Mining
Big Data & Social Media
Automation
Cognitive Computing
Robotics, IOT & Industry 4.0
Artificial Intelligence & Industry 5.0
Machine Learning & Big Data
Artificial Intelligence & Direct Marketing
Data Quality Management
Data Governance
The Multi-Cloud Strategy
Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια Δεδομένων
Διαχείρηση Ανθρωπίνων Πόρων
Οργανωσιακή Ψυχολογία
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Τεχνολογία Λογισμικού
Ψηφιακή Καινοτομία
Πληροφοριακά Συστήματα
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
Επιχειρηματικότητα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι :
Κρητικός Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ