03/05/2018 | Διεξαγωγή του συνεδρίου και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (best paper award)

17/04/2018 | Δόθηκε παράταση Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων)
20/04/2018 | Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασιών