14/05/2019| Πραγματοποίηση Συνεδρίου

19/04/2019| Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών

03/01/2019 | Ανακοίνωση 16ου Συνεδρίου