• 31/03/2017
  Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψης 500 λέξεων ή πλήρους άρθρου 3000-5000 λέξεων)
 • 14/04/2017
  Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασιών.
 • 25/04/2017
  Προθεσμία αποστολής παρουσιάσεων.
 • 27/04/2017
  Διεξαγωγή του συνεδρίου και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (best paper award)