Διεξαγωγή του Συνεδρίου και απονομή Best Paper Award: 03-05-2018