Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Call for Papers σε pdf μορφή.

Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας

Στόχος

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και θα διερευνηθεί ο ρόλος της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.

Θέματα

Ευπρόσδεκτη είναι κάθε εργασία που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει ενδεικτικά θέματα του συνεδρίου:

 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Οργανωσιακή Ψυχολογία
 • Business Intelligence
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
 • Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης
 • Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
 • Ευφυή Συστήματα και Τεχνολογία Λογισμικού
 • Διαχείριση Γνώσης
 • Data Mining & Business Analytics
 • Ψηφιακή Καινοτομία & E-Business
 • Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
 • Διαδίκτυο και Ασφάλεια Δεδομένων

Οργανωτική Επιτροπή

Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 13η φορά, από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Eπιστημονική Επιτροπή

 • Πουλυμενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια, Information Technology, E-learning, E-government
 • Χατζηαντωνίου Δαμιανός, Αναπλ. Καθηγητής, Βάσεις Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα
 • Βουδούρη Ειρήνη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα
 • Νικολάου Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία
 • Λεκάκος Γιώργος, Αναπλ. Καθηγητής, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Πραματάρη Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Βρεχόπουλος Αδάμ, Αναπλ. Καθηγητής, Ψηφιακά Μέσα, Υπηρεσίες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Κρητικός Μανώλης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Μούρτος Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Ανδρουτσόπουλος Κωνσταντίνος, Λέκτορας,, Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και ΜεταφορώνΠρόεδρος Συνεδρίου

Σημαντικές Ημερομηνίες

10/04/2016 | Προθεσμία υποβολής εργασιών (περίληψη 500 λέξεων ή πλήρες άρθρο 3000-5000 λέξεων)
25/04/2016 | Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας
12/05/2016 | Διεξαγωγή του συνεδρίου και ανακοίνωση του καλύτερου άρθρου (best paper award)

*Η συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Best Paper Award προϋποθέτει την υποβολή εργασίας(όχι περίληψης) από τους υποψήφιους συμμετέχοντες.

Τόπος Διεξαγωγής

Το 13ο Φοιτητικό Συνέδριο του ΔΕΤ θα φιλοξενηθεί στο χώρο της ΕΕΔΕ.
Οι εγκαταστάσεις της ΕEΔΕ βρίσκονται στη Διεύθυνση:

Λεωφ. Ιωνίας 200 και Ιακωβάτων 60
Τ.Κ. 111 44, Αθήνα
Τηλ.: 210-2112000

Επισκεφτείτε το σχετικό google map.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΔΕ επιστεφτείτε την ιστοσελίδα της www.eede.gr

Μπορείτε να βρείτε όλες τις παρουσιάσεις του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας εδώ.

Papers 13ου Συνεδρίου

Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλα τα papers από το 13ο φοιτητικό συνέδριο :

Session of Human Factors

 

 

 

Session of Simulation, Modeling and Statistics

 

 

Session of Technology in Marketing & Retail

 

 

Session of Business Models and Practices

 

 

Session of Strategy & Investment

 

 

Session of Adopting New Technologies

 

 

Session of Big Data, Collective Intelligence

 

 

Session of Health & Education

 

 

Session of Green Entrepreneurship

 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο προσανατολισμός των νέων επιχειρηματικών δράσεων στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών, και σε καινοτόμες μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Το 13ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Σύγχρονες Μορφές Επιχειρηματικότητας», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών, με στόχο τη διερεύνηση της συμβολής της καινοτομίας στην ανάπτυξη σύγχρονων μορφών επιχειρηματικών δράσεων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναδειχθούν οι εναλλακτικές σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας, η προοπτική τους στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και θα διερευνηθεί ο ρόλος της διοικητικής επιστήμης και της καινοτομίας στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων.