Φετινό θέμα του συνεδρίου :«Internet of Things, Big Data και Cloud Computing : Μια νέα εποχή για την επιχειρηματικότητα» . Το συνέδριό μας αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Πρόγραμμα 14ου συνεδρίου : Conference Schedule

Δείτε τα Papers του 14ου συνεδρίου : Conference Papers