Φετινό θέμα του συνεδρίου: «Business intelligence, Artificial intelligence and Data Analysis: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τις Επιχειρήσεις και την Οικονομία»

Το συνέδριό μας αποτελεί μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων.

Πρόγραμμα 15ου συνεδρίου: Πρόγραμμα

Δείτε τα Papers του 15ου συνεδρίου: Papers