Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος διοργάνωσαν στις 17 Μαρτίου 2004 το “1o Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας” . Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση προπτυχιακών κυρίως φοιτητών σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της οικονομίας καθώς και η κατανόηση του τρόπου που συνδέονται οι δύο αυτοί επιστημονικοί χώροι για την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν 4 παράλληλες συνεδρίες με παρουσιάσεις μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών. Το συνέδριο περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εταιριών, οι οποίες προέβαλαν τις δραστηριότητες αλλά και τους προβληματισμούς που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχείρηση στο χώρο της διαχείρισης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Πιο συγκεκριμένα κύριοι ομιλητές ήταν ο κύριος Δημήτρης Λώλης , Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Καταστημάτων Γερμανός και η κυρία Μάρθα Μυλωνά – Οικονομάκου , HR Director της εταιρίας Rolco-Bianil . Στο Στρογγυλό Τραπέζι συμμετείχαν ο κύριος Νικόλαος Ιωσήπου , Διευθυντής Logistics & ΙΤ της ΑΒ Βασιλόπουλος A.E., ο κύριος Βασίλειος Σιγάλας , Υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της FORTHnet Α.Ε. , ο κύριος Τάσος Βασιλόπουλος , IT Manager της εταιρίας DHL International Hellas S.A. και τέλος ο κύριος Αλέξης Σιώρης , Διευθυντής Εμπορευματικής Ανάπτυξης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το δεύτερο μέρος του συνεδρίου παρακολούθησαν στη νοηματική γλώσσα και φοιτητές με προβλήματα ακοής με τη βοήθεια διερμηνέων. Στο συνέδριο μετείχαν περίπου 300 φοιτητές, οι οποίοι έλαβαν τα πρακτικά του συνεδρίου καθώς και σχετικό υλικό από τις εταιρίες που συμμετείχαν.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν ο Όμιλος Εταιριών Γερμανός και η Εφημερίδα Καριέρα (χορηγός επικοινωνίας). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προσέφεραν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη διοργάνωση του συνεδρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1ου ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

 1. Νικόλαος Ιωσήπου, Διευθυντής Logistics & ΙΤ, ΑΒ Βασιλόπουλος A.E.
 2. Βασίλειος Σιγάλας, Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, FORTHnet Α.Ε.
 3. Τάσος Βασιλόπουλος, IT Manager, DHL International Hellas S.A.
 4. Αλέξης Σιώρης, Διευθυντής Εμπορευματικής Ανάπτυξης, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

Συντονιστής: Καθηγητής Κ. Ζωγράφος, τμήμα ΔΕΤ, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 1. Δημήτρης Λώλης, Γενικός Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 2. Μάρθα Μυλωνά – Οικονομάκου, HR Director, ROLCO-BIANIL

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α
 1. Επιχειρησιακές Εφαρμογές της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Π. Γεωργακόπουλος, Ν. Βλάσσης, Χ. Δεπάστα
 2. Καινοτομικότητα Συστημάτων Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Έννοια και Βασικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες Λ. Βασσάλου
 3. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Νέα Τάση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και η Στάση των Καταναλωτών Απέναντι σε αυτήν Α. Ι. Βασιλικοπούλου, Γ. Ι. Σιώμκος
 4. Προς τη Νέα Δημόσια Διοίκηση Στους Ελληνικούς Δημόσιους Οργανισμούς: Ο Ρόλος της Ηγεσίας και της Διοίκησης προς την Υλοποίηση των Προγραμμάτων Αλλαγής Σ. Φιλιππίδου, K. E. Soderquist, Γ. Π. Πραστάκος
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Β
 1. Bricks vs. Clicks:Εχθροί ή φίλοι Μ. Ε. Ψιλούτσικου
 2. Η Μουσική Βιομηχανία Σήμερα: Η Πτώση μιας Αυτοκρατορίας; Α. Μανατάκη, Α. Μερμίγκη, Μ. Νίκου, Ν. Πλακιά
 3. Η Πιθανή Συμβολή των Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών στην Μείωση της Αστυφιλίας Κ. Φούσκας, Γ. Γιαγλής
 4. Νεολαία και Κινητό Τηλέφωνο Μια Κοινωνικό-Πολιτιστική Προσέγγιση Δ. Δρόσος, Ε. Τζίτζη, Γ. Γιαγλής
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ
 1. Διαχείριση Περιεχομένου: Βασικές Προσεγγίσεις και η Επιρροή του Σημασιολογικού Ιστού Ν. Κορφιάτης
 2. Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού για την Ελαχιστοποίηση της Καταναλισκόμενης Ενέργειας σε Φορητές Συσκευές Β. Βλάχος
 3. Χρηματοοικονομική Μηχανική και Εφαρμογές τηςΒ. Τσαγρής
 4. Διάχυση Μεταβλητότητας και Δυναμική Συσχέτιση στις Ευρωπαϊκές Αγορές Ομολόγων Β. Σκίντζη, Α. Ρεφενές
 5. Έρευνα Σχετικά με την Διάδοση και την Χρήση των Πιστωτικών Καρτών με την Βοήθεια Πολυδιάστατων Κατανομών Μ. Μαύρη, Γ. Ιωάννου
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ
 1. Τάσεις στο Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας: Μια Βιβλιογραφική Προσέγγιση Ι. Σ. Τσιάμης, Γ. Ι. Σιώμκος
 2. Διαχείριση Αποθεμάτων στα Πλαίσια μιας Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πολλαπλών ΠροϊόντωνΓ. Σκίντζη, Γ. Ιωάννου, Γ. Πραστάκος
 3. Η Χρήση Ασύρματων Τεχνολογιών στην Επαναδρομολόγηση Στόλου Οχημάτων σε Πραγματικό Χρόνο Β. Ζεϊμπέκης, Γ. Μ. Γιαγλής
 4. Ανάπτυξη Μεθοδολογικού Πλαισίου για το Στρατηγικό Σχεδιασμό των Υπηρεσιών Παροχής Επίγειας Εξυπηρέτησης Κ. Γ. Ζωγράφος, Μ. Α. Μαντάς
 5. Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δημιουργία Εγκαταστάσεων και την Παροχή Σχετικών Υπηρεσιών για τη Γενική Αεροπορία στο Διεθνή Αερολιμένα ΑθηνώνΙ. Μανατάκη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτέλεσαν οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 • Βούζη Βασιλική
 • Κρημνιανιώτη Μαίρη
 • Παλληκαράκης Εμμανουήλ
 • Σπηλιόπουλος Βασίλης