Για 2η συνεχή χρονιά, οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας διοργάνωσαν στις 18 Μαϊου 2005 το “2o Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας”. Όσοι παρευρέθηκαν ήρθαν σε άμεση επαφή με άτομα του επιχειρηματικού χώρου και με το ερευνητικό έργο 34 υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών φοιτητών και προπτυχιακών φοιτητών επί πτυχίω. Εργαστήρια του Τμήματος με posters, ήταν διαθέσιμα για ερωτήσεις και επίδειξη ανάπτυξης εφαρμογών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν στην αρχή 3×3 παράλληλες συνεδρίες με παρουσιάσεις υποψήφιων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών. Στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από την Microsoft Hellas και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος . Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεματολογία Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management) .

Οι κύριοι ομιλητές από τον επιχειρηματικό χώρο ήταν ο κύριος Θεοδοσόπουλος Πάνος , Manager, Developer and Platform Group της Microsoft Hellas και ο κύριος Αναγνωστάκης Γεώργιος, Υποδιευθυντής Ανάπτυξης Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος. Στο Στρογγυλό Τραπέζι συμμετείχε ο Dr Τουρνής Σταμάτης, MBCI Principal Consultant Representative of the Business Continuity Institute ( UK ) in Greece , Gemm Consulting η κυρία Καργάκου Ελένη, HR Executive, Intrasoft, ο κύριος Χρυσοστομίδης Χρυσόστομος, Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού και ο κύριος Λεβεντάκος Γεώργιος, Risk Manager Αθήνα 2004

Οι σύνεδροι άγγιξαν τους 400, οι οποίοι έλαβαν τα πρακτικά του συνεδρίου καθώς και σχετικό υλικό από τις εταιρίες που συμμετείχαν.

Υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, την εκδήλωση υποστήριξαν με τη χορηγία τους η Latris Field Technologies, η Microsoft Hellas , η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος , ο Όμιλος Εταιριών Γερμανός, οι εκδόσεις Κριτική , η Β. Γκιούρδας εκδοτική , και η Φωτοκόπια ΟΕ . Χ ορηγοί επικοινωνίας ήταν η Εφημερίδα Καριέρα και ο Αθήνα 9.84 FM . Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιαίτερα ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προσέφεραν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη διοργάνωση του συνεδρίου.