«Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία και Πράσινη Οικονομία»

Οι εκτεταμένες περιβαλλοντικές και οικολογικές καταστροφές που έχουν συμβεί καθώς και οι κλιματικές αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, έχουν δημιουργήσει μια δεδομένη τάση υποστήριξης του μοντέλου της πράσινης επιχειρηματικότητας και γενικότερα της πράσινης οικονομίας, η οποία θα επενδύει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης για τους πολίτες. Ενθαρρύνοντας τη στροφή προς τις πράσινες δραστηριότητες, οι φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το 5ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) με θέμα «Διοικητική Επιστήμη, Τεχνολογία και Πράσινη Οικονομία», στις 8 Μαΐου 2008, στο πολιτιστικό και συνεδριακό κέντρο ΔΑΪΣ.

Για μια ακόμα χρονιά, το ΦΣΔΕΤ αποτέλεσε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση κυρίως νέων ερευνητών – υποψηφίων διδακτόρων καθώς και μελών ΔΕΠ από όλα σχεδόν τα πλειονότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο 5ο Φοιτητικό Συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από 50 εργασίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν από Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Οι παρουσιάσεις διεξάχθηκαν, παράλληλα, σε ένα σύγχρονο αμφιθέατρο (420 θέσεων) και σε δυο αίθουσες (120 και 65 θέσεων αντίστοιχα), ενώ εννέα από αυτές παρουσιάστηκαν ως posters σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συνεδρίου. Το θέμα και η φιλοσοφία διοργάνωσης του 5ου ΦΣΔΕΤ έτυχε αξιοσημείωτης προβολής από τα κρατικά και τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) καθώς και από περιοδικά επιστημονικού περιεχομένου.

Επιπλέον, στα πλαίσια του 5ου ΦΣΔΕΤ διεξάχθηκε ο διαγωνισμός ανάδειξης της «καλύτερης επιστημονικής εργασίας» στο οποίον πήραν μέρος αποκλειστικά όσες εργασίες δήλωσαν συμμετοχή σε αυτόν και με την προϋπόθεση ότι στην συγγραφή τους δεν συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ. Ως καλύτερη επιστημονική εργασία επιλέχθηκε η εργασία με τίτλο «Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική: Σχεδιάζοντας το Νόμισμα της ΠράσινηςΟικονομίας» με συγγραφείς την Ειρήνη Πολυχρονάκη από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Βασίλειο Κουτσιουρή από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στους νικητές του διαγωνισμού αποδόθηκαν χρηματικά έπαθλα.

Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο επιστημονικός υπεύθυνος του Συνεδρίου Αν. Καθηγητής Χρήστος Ταραντίλης ενώ απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Ακολούθησε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή των Καθηγητών Κ. Ζωγράφου και Σ. Λιούκα και στελεχών γνωστών εταιρειών και οργανισμών που ανέπτυξαν τις θέσεις τους σχετικά με το θέμα «Διοικητική Επιστήμη και Πράσινη Επιχειρηματικότητα».

Μετά το τέλος των παράλληλων επιστημονικών συνεδριών ακολούθησε η
βράβευση του διαγωνισμού καλύτερης επιστημονικής εργασίας. Το συνέδριο έκλεισε με την υπόσχεση της συνάντησης του χρόνου το 2009 στο 6ο ΦΣΔΕΤ από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου μοιράσθηκαν οι τσάντες του Συνεδρίου που περιλάμβαναν τα Πρακτικά με τις ολοκληρωμένες εργασίες (σε CD για τους συνέδρους και σε hard-copy για τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) καθώς και τα Πρακτικά με τις περιλήψεις όλων των παρουσιάσεων του Συνεδρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 5ου ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α1 :ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ I

Πρόεδρος: Γ. Νικολάου

 1. Σαμαρά Ε., Μπακούρος Ι. Μοντελοποίηση των Εθνικών Συστημάτων Καινοτομίας. Προσέγγιση Με Θεωρία Δυναμικής Συστημάτων.
 2. Fotaki M. Corporate Governance Choice and Firm Performance: The Case of Greece.
 3. Katsikis I., Kyrgidou L., Soderquist K.E. The Environmental Inquiry in Entrepreneurial Research.
 4. Pitikaris T., Carrera N. Networking in the 21st Century – the Implications of Web Based Social Networks and Personal Data Protection

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α2:Α2 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Συντονιστής: Κ. Πραματάρη.

 1. Theotokis A. The Moderating Role of Customer Technology Contact on Attitude towards Technology-Based Services.
 2. Αποστόλου Κ., Κουτσιουρής Β., Βρεχόπουλος Α. Επίδραση Ατμόσφαιρας Καταστημάτων Λιανεμπορίου στη Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Περιβάλλον της Εικονικής Πραγματικότητας.
 3. Pramatari K., Karagiannaki A., Dimakopoulou A. RFID Scenarios Investment Evaluation in Retailing: A Case Study.
 4. Κεβόρκ Ε., Βρεχόπουλος Α. Effects of Servicescape on Consumer Behaviour In Retail Context.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α3 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι

Πρόεδρος: Ρ. Μάρκελλος

 1. Πάνας Α., Παντουβάκης Π. Ανάπτυξη Μοντέλου για τον Προγραμματισμό των Τεχνικών Έργων με Χρήση Τεχνικών Προσομοίωσης.
 2. Syrrokosta, K. Zidarova E., Zivkovic L., Kalomiri M. Performance Analysis & Recommendations for Improving an Aeronautical Billing System (ABS).
 3. Ταμπαχανιώτης Δ. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Η Υπευθυνότητα της Διοίκησης και οι Στατιστικές Αναλύσεις ως Διαδικασίες του Συστήματος σε Μονάδα Επισκευής Πλοίων.
 4. Χαϊνάς Κ Για ένα νέο Σχεδιασμό του Δικτύου των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και Μεταφορών του Αιγαίου στα Πλαίσια της Ενίσχυσης των Θαλάσσιων Μεταφορών

ΣΥΝΕΔΡΙΑ B1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Πρόεδρος: Γ. Νικολάου

 1. Nikolaou I., Gouras A., Vakola M., Bourantas D. Selecting Change Agents: Exploring Dispositional Traits and Competencies in a Simulated Environment.
 2. Ζαμπετάκης Λ. Ποιος θα Γίνει Επιχειρηματίας; Η Επίδραση των Συναισθημάτων στη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων.
 3. Κακαρούχα Π. Η Εφαρμογή Τηλεργασίας Ως Έκφραση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
 4. Ανδριανόπουλος Ζ., Γαϊτανάρου Α. Ο Ρόλος των Ατομικών Διαφορών στη Διαμόρφωση του Ψυχολογικού Συμβολαίου Κατά την Ένταξη και Κοινωνικοποίηση των Νεοεισερχομένων στον Οργανισμό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ B2 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Συντονιστής: Ρ. Μάρκελλος .

 1. Andrikopoulos A., Angelidis T. Idiosyncratic Risk, Returns and Liquidity in the London Stock Exchange: Α Spillover Approach.
 2. Zapranis A., Alexandridis A., Livanis E. Forecasting Crude Oil PriceWaterCooperss Using Wavelet Neural Networks.
 3. Συμεωνίδης Λ., Δασκαλάκης Γ., Μάρκελλος Ρ. Επιδρούν οι Καιρικές Συνθήκες στην Συμπεριφορά των Επενδυτών;
 4. Andrikopoulos A. Investment Timing, Managerial Discretion and the Capital Structure Choice

ΣΥΝΕΔΡΙΑ B3 :ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Συντονιστής: Κ. Πραματάρη.

 1. Kιοσές Ε., Πραματάρη Κ. Επίδραση της Κουλτούρας στην Υιοθέτηση Συνεργατικών Πρακτικών στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 2. Halatsis A., Papadopoulos D. Supply Chain Value Added: How Much Is Your Supply Chain Worth?
 3. Παπαπαναγιώτου Κ., Αγγελής Ε., Βλάχος Δ. Μέτρηση Αποδοτικότητας Δικτύου Παραγωγής και Διανομής Παραγωγικής Μονάδας με Χρήση Προσομοίωσης.
 4. Αγγελής A. Η Χρήση Κανόνων Χρηματοοικονομικής Μηχανικής στην Διαχείριση των Εφοδιαστικών Αλυσίδων: Ένα Υπόβαθρο Τεκμηρίωσης των Πράσινων Επιλογών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ1 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΙ

Πρόεδρος: Χ. Ταραντίλης

 1. Kαπετανοπούλου Π., Ταγαράς Γ. Ανάκτηση Αξίας από Επιστρεφόμενα Προϊόντα στην Ελληνική Βιομηχανία.
 2. Αηδόνης Δ., Ιακώβου Ε., Βλάχος Δ.. Σχεδιασμός Αντίστροφων Ροών για την Διαχείριση Δομικών Υλικών στο Τέλος της Ωφέλιμης Ζωής τους.
 3. Paraskevopoulos D., Tarantilis C., Ioannou G. Constructive Heuristics for the Resource Constrained Project Scheduling Problem.
 4. Φραγκούδης Κ., Γκαγιαλής Σ., Σπανός Α., Παπαδόπουλος Γ., Τατσιόπουλος Η. Ανασχεδιασμός Διαδικασίας Προγραμματισμού Παραγωγής με την Υποστήριξη Προηγμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ2 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ I

Πρόεδρος: Ν. Μποζιονέλος

 1. Kαπουτσής Η., Θάνος Ι.. Πολιτικές Τακτικές Των Ελλήνων Μάνατζερ: Μια Εμπειρική Διερεύνηση.
 2. Μαϊστράλη Α. Ο Θεσμός της Συμμετοχής των Εργαζομένων στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
 3. Νικηφόρου Α. Σχηματισμός Δικτύων και Επιχειρηματικότητα: Η Επίδραση των Αναγκών Νομιμοποίησης και της Οργανωσιακής Κουλτούρας.
 4. Sarantinos B. Ψυχολογικό Συμβόλαιο: Eξέταση των Ανθρώπινων Πόρων στο Τομέα της Δημόσιας Υγείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ3 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ I

Πρόεδρος: Δ. Χατζηαντωνίου

 1. Kαραΐσκος Δ., Κουρουθανάσης Π., Τσιαούσης Α., Γιαγλής Γ. Μελέτη Αποδοχής Συστημάτων Ηλεκτρονικών Πληρωμών: Η Περίπτωση του SEMOPS.
 2. Νικολόπουλος Β., Μπάρδης Γ., Συριόπουλος Α., Λούμος Β. Διαχείριση Ενεργειακών Δυναμικών Προφίλ με χρήση Διαδικτυακών Προσαρμοστικών Αλγορίθμων και Google Maps.
 3. Bardaki C., Pramatari K. Assessing Information Quality of the Shelf Replenishment Process in the Retail Industry.
 4. Karagiannaki A, Pramatari K. Leveraging RFID-enabled Traceability for the Food Industry: A Case Study

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ1 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ

Πρόεδρος: Ν. Μποζιονέλος

 1. Kουνενή Μ,, Παπαγιαννάκης Λ, Βιομηχανική Μονάδα Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο και Αραβόσιτο.
 2. Σταϊκούρας Χ., Νίκας Α. To Περιβάλλον και το Κοινωνικο- οικονομικό Πλαίσιο Ανάπτυξης της “Πράσινης” Οικονομίας.
 3. Ρούπας Χ., Ασκούνης Δ., Ψαρράς Ι. Η Περιβαλλοντική Πολιτική των Επιχειρήσεων όπως αυτή Αποτυπώνεται στις Δημοσιευμένες Χρηματοοικονομικές τους Καταστάσεις στο Πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
 4. Πολυχρονάκη Ε., Κουτσιουρής Β Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική: Σχεδιάζοντας το Νόμισμα της Πράσινης Οικονομίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ2 : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ II

Συντονιστής: Δ. Χατζηαντωνίου

 1. Σαρκατζή Ε., Βαβάτσικος Α. Η Διαδικασία Ανάλυσης Δικτύων (ANP).
 2. Μπάρδης Γ., Νικολόπουλος Β., Λούμος Β. Δυναμική Μοντελοποίηση Ενεργειακών / Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών, με Βάση το BPMN και Προσαρμοστικό Πληροφοριακό Σύστημα.
 3. Tsiaousis A., Giaglis G An Empirical Analysis on the Effects of the Environmental Context-of-Use on Mobile Website Usability.
 4. Eliakis S., Leontiadis N., Polytarchos E., Pramatari K. A Lookup Service in an Interconnected World of Uniquely Identified Objects.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ3 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πρόεδρος: Χ. Ταραντίλης

 1. Eirinakis P., Magos D., Mourtos I., Miliotis P. Hyperarc Consistency For The M-M Stable Matching Problem Under The Max-Min Criterion
 2. Βλάχου Δ., Φλώριος Κ., Μαυρωτάς Γ. Ενεργειακός Σχεδιασμός Νοσοκομείου Σε Περιβάλλον Οικονομικής Αβεβαιότητας Με Συνδυασμένη Χρήση Μικτού Ακέραιου Προγραμματισμού Και Τεχνικών Monte Carlo.
 3. Ανδριανέσης Π., Λυμπερόπουλος Γ., Κοζανίδης Γ. Μη Κυρτότητες σε Προβλήματα Βελτιστοποίησης με Εφαρμογή σε Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εφεδρειών.
 4. Vlastakis N., Dotsis G., Markellos R Nonlinear Modeling of European Football Scores Using Support Vector Machines.

POSTERS

 1. Aτσάρος Γ., Σπινέλλης Δ. Συγκριτική Αξιολόγηση Τοπικών Μηχανών Αναζήτησης με Μηχανές Αναζήτησης
 2. Βογιατζόγλου Π., Διακουλάκη Δ. Οικονομική Αποτίμηση Της Ασφάλειας Ενεργειακής Τροφοδοσίας Στην Περίπτωση Του Φυσικού Αερίου.
 3. Γιαννίκας Ε., Κεχαγιά Μ., Τσάμης Ν., Θεοτόκης Α. Δυναμική Τιμολόγηση Προϊόντων Οπωροπωλείου σε Κατάστημα Σουπερμάρκετ: Εργαλείο Διαχείρισης Αποθέματος ή Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης.
 4. Γκαγιαλής Σ. Το Πρόβλημα της Δρομολόγησης των Οχημάτων στο Πλαίσιο της Διανομής και οι Μέθοδοι Επίλυσής του: Ένα Εργαλείο Εξοικείωσης με τις Έννοιες.
 5. Κατσαρού Μ., Νινίκας Γ. Προβλήματα Δρομολόγησης Οχημάτων σε Σύνολα Πελατών Ευρείας Κλίμακας. Μια Μεθοδολογική Προσέγγιση.
 6. Ζάρας Α. Βελτιστοποίηση Διακριτού Γεγονότος Μοντέλων Προσομοίωσης με Διακριτές Παραμέτρους Χρησιμοποιώντας Ευρετικές Μεθόδους.
 7. Παναγιωτοπούλου Λ., Μαρκάκη Ε., Παπαλεβιζοπούλου Μ., Χατζηχριστοφή Μ. : Mastihashop: Στρατηγική & Διεθνής Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.
 8. Παπαγεωργίου Μ., Παπαγιαννάκης Λ. Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Προκλήσεις για την Ελληνική Επιχείρηση. Οι Περιπτώσεις: «Κορρές Α.Ε. – Φυσικά Προϊόντα» και «Mediterra A.E.».
 9. Φαλίδας Δ., Θεοτόκης Α. Τεχνολογία και Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις των Ηλεκτρονικών Κοινωνικών Διαδικτύων: Η Περίπτωση του Facebook.