«Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον»

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, όπως φαίνεται να διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια,
η οικονομική κρίση που απειλεί όλο τον πλανήτη και οι ανακατατάξεις στην παγκόσμια οικονομία έχουν οδηγήσει σε μία σειρά συζητήσεων γύρω από το θέμα αυτό.
Καθώς μάλιστα, τα φαινόμενα αυτά ενισχύονται, οι συζητήσεις αυτές καταντούν ατέρμονες. Ενδιαφερόμενοι για τα φαινόμενα αυτά, οι φοιτητές του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το 6ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) με θέμα «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον»,
στις 7 Μαΐου 2009, στο συνεδριακό κέντρο της Ελληνική Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).
Για μια ακόμα χρονιά, το ΦΣΔΕΤ αποτέλεσε μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση κυρίως νέων ερευνητών – υποψηφίων διδακτόρων καθώς και μελών ΔΕΠ από την πλειονότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Στο 6ο Φοιτητικό Συνέδριο παρουσιάστηκαν πάνω από 47 εργασίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν από Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Επιπλέον, διεξήχθη ο διαγωνισμός ανάδειξης της «καλύτερης επιστημονικής εργασίας» στοv οποίον πήραν μέρος αποκλειστικά όσες εργασίες δήλωσαν συμμετοχή με την προϋπόθεση ότι στην συγγραφή τους δεν συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ.
Ως καλύτερη επιστημονική εργασία επιλέχθηκε η εργασία με τίτλο «Ο ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης της αξιολόγησης απόδοσης στην ικανοποίηση των εργαζομένων» με συγγραφείς τους Παλαιολόγο Α. και Παπαζέκο Π.
Στους νικητές του διαγωνισμού αποδόθηκαν χρηματικά έπαθλα. Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο επιστημονικός υπεύθυνος του Συνεδρίου Λέκτορας Νικολάου Ιωάννης,
ενώ απεύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του ΟΠΑ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζωγράφος.
Ακολούθησε η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή του Επίκουρου Καθηγητή Ραφαήλ Μάρκελλου και στελεχών γνωστών εταιρειών και οργανισμών που ανέπτυξαν τις θέσεις
τους σχετικά με το θέμα «Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία στο Σύγχρονο Οικονομικό Περιβάλλον».
Μετά το τέλος των παράλληλων επιστημονικών συνεδριών ακολούθησε η βράβευση του διαγωνισμού καλύτερης επιστημονικής εργασίας.
Παράλληλα με το Συνέδριο έλαβε χώρα και το 1ο DMST Career Day, όπου έλαβαν μέρος 27 μεγάλες εταιρίες. Το συνέδριο έκλεισε με την υπόσχεση της συνάντησης του χρόνου το 2010 στο 7ο ΦΣΔΕΤ από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου μοιράσθηκαν τσάντες που περιλάμβαναν τα Πρακτικά με τις ολοκληρωμένες εργασίες (σε CD για τους συνέδρους και σε hard-copy για τις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.)
καθώς και τα Πρακτικά με τις περιλήψεις όλων των παρουσιάσεων του Συνεδρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 6ου ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ι

Συντονιστής: Κ. Πραματάρη

 1. Καμπάκου Ο., Τόγιας Ε., Φύτρου Ε., Φωτόπουλος Λ., Θεοτόκης Α. Η στάση των χρηστών απέναντι στα ηλεκτρονικά δίκτυα: Κίνητρα χρήσης και εμπιστοσύνη στο Facebook
 2. Κεβόρκ Ε., Βρεχόπουλος Α. Defining web servicescape and measuring the predictive power of its determinants
 3. Μπόχτης Δ., Ηλιάκης Σ., Πραματάρη Κ. Αξιολόγηση αρχιτεκτονικών Discovery Services για την υποστήριξη ιχνηλασιμότητας στο πλαίσιο του “Internet of Things”
 4. Σαμπάτη Σ., Θεοτόκης Α. Πραματάρη Κ. Αξιολόγηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από την σκοπιά του πολίτη

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι

Συντονιστής: E. Soderquist

 1. Ζαμάνης Δ., Μποχώρης Γ. Ανάδειξη των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών δια της χρήσης τεχνικών και εργαλείων ποιότητας
 2. Καραγιάννης Α. Μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας EFQM σε Ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών
 3. Μποχώρης Γ., Βορριά Ε. Μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας: πλαίσια πιστοποίησης, αναγνώρισης-βράβευσης, αυτό-αξιολόγησης & διαχείρισης επιχειρηματικών επιδόσεων-αποδόσεων
 4. Κατσίκης Ι., Soderquist E. Sectoral dynamics in the computer services industry

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Συντονιστής: Ρ. Μάρκελλος

 1. Κλείτσα Μ., Κονούκλας Γ., Κότε Β, Σαγιέντ Κ., Χατζή, Δ. Προσωπική πώληση στον τραπεζικό κλάδο
 2. Κούρτης Α. Αβεβαιότητα παραμέτρων στην επιλογή βέλτιστου χαρτοφυλακίου
 3. Σουροπάνης Ι, Τριβόλα Α. Μερισματική πολιτική

ΣΥΝΕΔΡΙΑ B1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΙ

Συντονιστής: Γ. Γιαγλής

 1. Γιαγλής Γ., Καραΐσκος Δ., Μαρκουλάκης Μ. Υπηρεσίες εξατομικευμένης ξενάγησης/πλοήγησης σε δημόσιους χώρους με χρήση διάχυτων πληροφοριακών συστημάτων
 2. Λαντζούνη Π., Κουρουθανάσης Π., Καραΐσκος Δ., Γιαγλής Γ. Κινητές υπηρεσίες δεδομένων: στροφή των Ελλήνων καταναλωτών προς το κινητό διαδίκτυο (mobile internet)
 3. Μουράτη Ε., Κουτσιουρής Β., Βρεχόπουλος Α. Κινητό μάρκετινγκ επίγνωσης θέσης: Ανάπτυξη και αξιολόγηση καταναλωτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων προβολής
 4. Στεργιανέλη Ε., Κουτσιουρής Β., Βρεχόπουλος Α. Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών επίγνωσης θέσης στον τομέα του τουρισμού

ΣΥΝΕΔΡΙΑ B2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συντονιστής: Π. Δημητράτος

 1. Βασιλείου Ν., Κατσίκης Ι. Restructuring an international company: the case of Sony Ericsson
 2. Βεντούρης Α., Μαλανδράκης Δ., Μπήτρος, Α. Μελέτη επέκτασης ενός ελληνικού E-Shop σε χώρα των Βαλκανίων-Η περίπτωση της αγοράς της Βουλγαρίας
 3. Σαπουνά Π. Οι περιφερειακοί προσανατολισμοί των πολυεθνικών επιχειρήσεων και ο μύθος των παγκόσμιων παικτών
 4. Παπαγιαννάκης Γ. What drives companies go green? Applying Aijen’s theory of planned behavior

ΣΥΝΕΔΡΙΑ B3: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Συντονιστής: Χ. Ταραντίλης

 1. Αναγνωστοπούλου Α., Ρεπούσης Π., Ταραντίλης Χ. A multi-restart guided local search algorithm for the vehicle routing problem with time windows and backhauls
 2. Σταυροπούλου Φ., Ρεπούσης Π., Ταραντίλης Χ. A dual tabu search algorithm for the consistent vehicle routing problem
 3. Φουντουλάκης Κ, Ρεπούσης Π., Ταραντίλης Χ. Δρομολόγηση και χρονοπρογραμματισμός στόλου οχημάτων με κεντρική αποθήκη άμεσης αναδιανομής προϊόντων
 4. Μόσχος Λ., Σιμήτα Π., Φύσκιλη Δ. Διασυνδεσιμότητα Πόλεων της Ελλάδας με ΚΤΕΛ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Συντονιστής: Ν. Μποζιονέλος

 1. Βασιλειάδου Π. Εκπαιδευτές ενηλίκων και εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις: Μπορούν να συνυπάρξουν οι δύο αυτοί ρόλοι;
 2. Cellurale F., Chua F.C., Schizas E. Emergence of skills gaps in small and medium sized enterprizes (SMEs) – A dynamic assessment methodology for policymakers
 3. Μαρτή Α., Χειβιδοπούλου Ι. Ηλεκτρονική μάθηση: Παράδειγμα ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος και πλεονεκτήματα χρήσης της στους οργανισμούς
 4. Ταλάντη Ι., Πουλυμενάκου Α. Πλαίσιο ανάπτυξης και σχεδιασμού ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της απόδοσης εργαζομένων: Εστίαση στην εκπαίδευση προσωπικού πωλήσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συντονιστής: Ε. Βουδούρη

 1. Κουτσιουρής Β., Κασιμάτη Α., Μίχος Β., Τζιρεκάκη Ζ. Δημιουργία καινοτόμων αγορών στο εικονικό τρισδιάστατο περιβάλλον του διαδικτύου: Μελέτη, ανάλυση και διεξαγωγή πρωτότυπης επιχειρηματικής έρευνας
 2. Κυριακίδης Χ., Ηλιάδης Κ. Μικρές επιχειρήσεων εν των μέσω της κρίσεως: ευκαιρία η κίνδυνος; Θέματα οργάνωσης και διοίκησης της μικρής επιχείρησης
 3. Κυριακίδης Χ. Η θεωρία της γεωγραφικής θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τις νέες επιχειρηματικές και καινοτομικές συνθήκες της αγοράς
 4. Οικονόμου Μ. Οικονομοτεχνική μελέτη για την έναρξη λειτουργίας ενός Web-Radio

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Γ3: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Συντονιστής: Ι. Μούρτος

 1. Ειρηνάκης Π., Μάγγος Δ., Μούρτος Ι., Μηλιώτης Π. Two fast algorithms for four optimality problems in the many-to-many stable matching
 2. Κεραμύδας Χ. Ανασχεδιασμός του συστήματος συντήρησης και διαχείρισης ανταλλακτικών του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ
 3. Τριανταφύλλου Λ.Ε. Δυο σύγχρονες τάσεις στα Logisitcs: Reverse logistics και Green Logistics
 4. Υψηλάντης Π. Προσομοιωτικό μοντέλο εκτίμησης χρηματοροής εταιρείας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ1: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Συντονιστής: Ι. Νικολάου

 1. Κληροδέτη Θ., Ντοβίνος Γ. Η διαχείριση συλλογικών διαπραγματεύσεων από τον οργανισμό μεσολάβησης και διαιτησίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη των 15. Μέτρηση του ποσοστού ικανοποίησης των μερών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οργανισμού
 2. Παλαιολόγος Α., Παπαζέκος Π. Ο ρόλος της οργανωσιακής δικαιοσύνης της αξιολόγησης απόδοσης στην ικανοποίηση των εργαζομένων
 3. Τόμπρου Μ., Νικολάου Ι. Πρώτες ημέρες στην εργασία: Μήνας του μέλιτος ή σοκ στην πραγματικότητα;
 4. Τσούτσος Σ. Η παρακίνηση στους οργανισμούς

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΙΙΙ

Συντονιστής: Δ. Σπινέλλης

 1. Γιαννίκας Β., Κεχαγιά Μ., Φαλίδας Δ. Πραματάρη, Κ. Benchmarking και αξιολόγηση ηλεκτρονικών καταστημάτων
 2. Γιαννίκας Β., Σπινέλλης Δ. Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα από μεγάλες Αμερικανικές Επιχειρήσεις
 3. Ζάμπου Ε., Πραματάρη Κ. Αποτίμηση διαλειτουργικότητας για υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 4. Κρασονικολάκης Ι., Βρεχόπουλος Α. Ατμόσφαιρα καταστήματος εικονικής πραγματικότητας (ΑΚΕΠ): ερευνητικές προκλήσεις και αναδυόμενα επιχειρηματική μοντέλα

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ

Συντονιστής: Ν. Πουλούδη

 1. Βάλβη, Α., Φράγκος Κ., Φράγκος Χ. Συμβολή προς τη βελτίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα: μια ποιοτική έρευνα
 2. Βάλβη Α., Φράγκος Κ., Φράγκος Χ. Δειγματοληπτική διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από την τοπική αυτοδιοίκηση στην νήσο Θήρα μετά το Νόμο 2539/1997 «Ι. Καποδίστριας»
 3. Κλεμπετσάνη Χ. Η χρησιμότητα των μεθόδων SWOT Analysis και BCG Matrix για έναν αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό
 4. Κουράκη Ε. Νέοι επιστήμονες και σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον – προκλήσεις και προοπτικές