« Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Περιβάλλον»

To Internet και τα αναδυόμενα ψηφιακά κανάλια αναδεικνύονται στις μέρες μας σε μοχλό ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον συναλλαγής και κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για καινοτομία και νέες επιχειρηματικές ιδέες. Το θέμα του 7ου Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) είναι “Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Περιβάλλον” , θέλοντας ακριβώς να αναδείξει τη διάσταση αυτή. Στόχος του 7ου ΦΣΔΕΤ είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, νέων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου θα ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στους σύγχρονους τομείς διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, μέσα από συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και προσκεκλημένες ομιλίες θα αναπτυχθούν απόψεις και προβληματισμοί γύρω από το ψηφιακό περιβάλλον και τις ευκαιρίες που αυτό παρουσιάζει για καινοτομία, δικτύωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.