«Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια και Νέες Τεχνολογίες»

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του πλαισίου επιχειρηματικότητας στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα να κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη για επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα ξεφύγουν από τα όρια της εγχώριας αγοράς και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, χαράσσοντας το δρόμο για επιχειρηματική ανάταση. Στόχος του 8ου ΦΣΔΕΤ με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια και Νέες Τεχνολογίες» είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, νέων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών, όπου θα ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στους σύγχρονους τομείς διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, μέσα από συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και προσκεκλημένες ομιλίες θα αναπτυχθούν απόψεις και προβληματισμοί γύρω από τις ευκαιρίες που μπορεί να δημιουρηγήσει η επιχειρηματική εξωστρέφεια, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, για καινοτομία, δικτύωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.