«Επιχειρώντας με Επίκεντρο τον Άνθρωπο»

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας θα κριθεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να διεκδικήσουν ρόλο στο νέο διεθνές αβέβαιο περιβάλλον. Έντονος ανταγωνισμός υπάρχει αλλά υπάρχουν και ευκαιρίες στην κρίση. Μέσα από συζητήσεις θα αποδειχθεί ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό. Στόχος του 9ου ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Επιχειρώντας με επίκεντρο τον άνθρωπο», είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτητών.