Από το προηγούμενο Συνέδριο

Βook of Αbstracts of the 13th Conference

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το book of abstract του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Best Paper Award

Το βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έλαβε η εργασία με τίτλο «Shopping Mission and Assortment Organization: Compatibility and Discrepancy Between Their Nominal […]

Πρόγραμμα 13ου Συνεδρίου

Πατήστε εδώ για να δείτε το Πρόγραμμα του 13 ου Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και να το κατεβάσετε σε pdf μορφή!