Βook of Αbstracts of the 13th Conference

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το book of abstract του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Το Book of Abstract περιλεμβάνει τις εξαιρετικές εργασίες του προπερσινού φοιτητικού συνεδρίου […]

Best Paper Award

Το βραβείο καλύτερης εργασίας στα πλαίσια του 13ου φοιτητικού συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έλαβε η εργασία με τίτλο «Shopping Mission and Assortment Organization: Compatibility and Discrepancy Between Their Nominal […]

Έναρξη Εγγραφών

Οι εγγραφές για το 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Δ.Ε.Τ ξεκίνησαν! Κλείσε το εισιτήριό σου ηλεκτρονικά εδώ και παρακολούθησε το 13ο Φοιτητικό Συνέδριο Δ.Ε.Τ! Κόστος Εγγραφής: • Προπτυχιακοί/Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Εγγραφή την ημέρα […]

Best Paper Award

Το βραβείο καλύτερης εργασίας στο 12ο ΦΣΔΕΤ έλαβε η εργασία με τίτλο “Network DEA:A Multi-Objective Approach”, των Δ. Σωτήρος, Γ. Κορωνάκου, και Δ. Δεσπότη από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου […]