Θέμα 18ου ΦΣΔΕΤ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το θέμα του 18ου συνεδρίου είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, και στα πλαίσια αυτού, αναφερθήκαμε, αρχικά, στη σημασία της διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις (ηλεκτρονικό επιχειρείν) και στον αντίκτυπο των τεχνολογιών αυτών στην κοινωνία. Παράλληλα, αναδείξαμε την δύναμη που έχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των επιχειρήσεων, και τον τρόπο με τον οποίο επωφελούνται οι καταναλωτές από αυτή. Ταυτόχρονα, καταγράψαμε πως μπορούν να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες παραγωγής ώστε να είναι προσανατολισμένες στην προστασία του περιβάλλοντος και στην δημιουργία/ ανακάλυψη/ ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, αναφερθήκαμε στα περιθώρια ανάπτυξης που έχει η τεχνητή νοημοσύνη καθώς και το νέο υπολογιστικό νέφος αφού εντοπιστεί η πληθώρα πλεονεκτημάτων που αυτά θα έχουν στη σύγχρονη κοινωνία. Τέλος, τονίσαμε την σημασία της λεπτής γραμμής που υπάρχει μεταξύ ηθικής και τεχνολογίας καθώς και τους λόγους για τους οποίους πρέπει αυτή η σχέση να παραμένει σε μια εναρμονισμένη ισορροπία.