Υποστηρικτές 2024

Υπό την Αιγίδα

1_AUEB-pantone-HR

Χρυσοί Χορηγοί

Αργυρός Χορηγός

Χορηγοί

Προϊοντικοί Χορηγοί

Food Sponsors

Χορηγοί Επικοινωνίας

Community Partners