Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης είναι ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Διετέλεσε εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου από το 2011 και συντονιστής της θεσμικής προεκλογικής εκστρατείας του ΕΚ στην Ελλάδα για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του Μαΐου 2019.

Στέλεχος του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994, εργάστηκε στο Ecofin κατά την περίοδο της δημιουργίας του ευρώ (1994-1998), στις διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση (1998-2003), στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές (2003-2004) και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (2011).

Στην Ελλάδα εργάστηκε ως Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (2006-2009) και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (2004-2006).

Είναι Διδάκτορας Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Reading, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

CURRICULUM VITAE

Constantinos TSOUTSOPLIDES is the Head of the European Parliament Liaison Office in Greece.

He was the Spokesperson of the EPLO in Greece since 2011 and the Coordinator of the EP institutional campaign for the May 2019 European Elections.

As an official of the Council of the EU, he worked for the Ecofin during the creation of the Euro (1994-1998), for the enlargement negotiations (1998-2003), for the financial perspectives in the Secretary General Private Office (2003-2004) and for the Foreign Affairs Council on Middle East and Northern Africa issues (2011).

He was Secretary General for the European Social Fund in the Greek Ministry of Employment (2006-2009) and Managing Director of the Hellenic Sugar Industry (2004-2006).

He holds a PhD in Economics from the University of Reading, UK.